[ TEI-file | Explanation ]

Transcription of subject 4

1995-Jan-16-09:52:18

[« »] Scenario G-2-1-a

Division 1: pre
toptask S4-1a Goddag! Dette er danluft reservationsservice for indenrigsfly!
knows S4-1b Kender du dette system?
knows U4-1a [.] ja.
keyed: ja
recognised [Start/0.000000]: ja
semantics: choice "1" choice "1"
Division 2: task
customer S4-2a Oplys venligst kundenummer!
customer U4-2a Kundenummer fire .
keyed: kundenummerfire
recognised [Number/0.000000]: kundenummer fire
semantics: number "4"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S4-3a kundenummer 4
persons S4-3b Hvor mange personer skal rejse?
persons U4-3a En person.
keyed: enperson
recognised [Persons/0.000000]: en person
semantics: number "1"
persons S4-4a 1 person
id1 S4-4b Angiv idnummeret på personen!
id1 U4-4a Idnummeret er to .
keyed: id-nummereterto
recognised [Number/-23.000000]: idnummeret er to
semantics: number "2"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S4-5a idnummer 2 testRH
from S4-5b Hvor starter rejsen?
from U4-5a Rejsen starter i København .
keyed: rejsenstarteriko8benhavn
recognised [Route/0.000000]: rejsen starter i ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S4-6a fra københavn
to S4-6b Hvor går rejsen hen?
to U4-6a Rejsen går til Rønne Bornholm .
keyed: rejsengartilro8nnebornholm
recognised [Route/-72.000000]: rejsen ga5r til ro8nne til bornholm
semantics: to "bornholm"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S4-7a til Rønne
return S4-7b Vil du reservere returrejse?
return U4-7a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S4-8a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U4-8a Rejsen starter mandag den treogtyvende januar femoghalvfems .
keyed: rejsenstartermandagdentreogtyvendejanuarnifem
recognised [Date/-180.000000]: mandag den tre og tyvende januar
semantics: number "1" number "3" number "2" day_of_week "mandag"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S4-9a mandag den 23. i 1.
outhour S4-9b Hvilken tid på dagen?
outhour U4-9a Klokken ti ti .
keyed: klokkentiti
recognised [Hour/0.000000]: klokken ti ti
semantics: number "10" number "10"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S4-10a Der er ingen afgang klokken 10 10 de nærmeste andre afgange er klokken 8 10 og 10 15
outhour S4-10b Vil du have en af disse afgange?
outhour U4-10a [..7] Ja ti femten .
keyed: jatifemten
recognised [Hour/0.000000]: ja ti femten
semantics: number "10" number "15" choice "1"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S4-11a klokken 10 15
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S4-11b Der er nu reserveret 1 billet til idnummer 2 testRH fra københavn til rønne mandag den 23. i 1. klokken 10 15 Dit referencenummer er 49 Den samlede pris er 3 hundred kroner [key clicks]
deliver S4-11c Vil du have billetten tilsendt eller skal den hentes i lufthavnen?
deliver U4-11a Jeg vil gerne have den tilsendt.
keyed: jegvilgernehavedentilsendt
recognised [Delivery/0.000000]: jeg vil gerne have den tilsendt
semantics: delivery "post"
database [query/DELIVERY]
database [answer/STATUS] DB_OK
deliver S4-12a Billetten bliver tilsendt i løbet af et par dage!

[« »] Scenario G-2-2-a

Division 3: mid
toptask S4-12b Vil du mere?
toptask U4-12a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Start/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1" choice "1"
Division 4: task
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S4-13a kundenummer 4
customer S4-13b Er det rigtigt?
customer U4-13a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
persons S4-14a Hvor mange personer skal rejse?
persons U4-14a Tre styk.
keyed: tre
recognised [Persons/0.000000]: tre
semantics: number "3"
persons S4-15a 3 personer
id1 S4-15b Angiv idnummeret på den 1. person
id1 U4-15a Idnummer et.
keyed: idnummeren
recognised [Number/0.000000]: idnummer en
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id2 S4-16a Angiv idnummeret på den 2. person
id2 U4-16a Idnummer to .
keyed: idnummerto
recognised [Number/0.000000]: idnummer to
semantics: number "2"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id3 S4-17a Angiv idnummeret på den 3. person
id3 U4-17a Idnummer tre .
keyed: id-nummertre
recognised [Number/-23.000000]: idnummer tre
semantics: number "3"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S4-18a idnumre 1 2 og 3 testJH testRH og testSH
from S4-18b Hvor starter rejsen?
from U4-18a Rejsen starter fra København .
keyed: rejsenstarterfrako8benhavn
recognised [Route/0.000000]: rejsen starter fra ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S4-19a fra københavn
to S4-19b Hvor går rejsen hen?
to U4-19a Til ålborg .
keyed: tila5lborg
recognised [Route/0.000000]: til a5lborg
semantics: to "a5lborg"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S4-20a til ålborg
return S4-20b Vil du reservere returrejse?
return U4-20a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
discounting S4-21a Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U4-21a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
outdate S4-22a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U4-22a Rejsen starter den treogtyvende i første .
keyed: rejsenstarterdentreogtyvendeifo8rste
recognised [Date/-119.000000]: nej tiende i aften den tre og tyvende i fo8rste
semantics: number "1" number "3" number "2" day_of_week "today" choice "0"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_REL
outdate S4-23a i dag er ikke den 23. i 1.
outdate S4-23b Hvilken dato starter rejsen?
outdate U4-23a [..11] rejsen starter den treogtyvende i første .
keyed: rejsenstarterdentreogtyvendeifo8rste
recognised [Date/-119.000000]: nej tiende i aften den tre og tyvende i fo8rste
semantics: number "1" number "3" number "2" day_of_week "today" choice "0"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_REL
outdate S4-24a i dag er ikke den 23. i 1.
outdate S4-24b Hvilken dato starter rejsen?
outdate U4-24a Rejsen må jo så starte den sekstende i første .
keyed: rejsenmaajosaastarterdensekstendeifo8rste
recognised [Date/-176.000000]: jo samme aften den sekstende i fo8rste
semantics: number "1" number "16" day_of_week "sameday" choice "1"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S4-25a mandag den 16. i 1.
outhour S4-25b Hvilken tid på dagen?
outhour U4-25a [..] det spiller ikke nogen stor rolle.
keyed: detspillerikkenogenstorrolle
recognised [Yesno/-203.000000]: det skulle de ikke
semantics: choice "0"
outhour S4-26a undskyld
outhour S4-26b Hvilken tid på dagen?
outhour U4-26a Omkring middag.
keyed: omkringmiddag
recognised [Hour/-83.000000]: i formiddag
semantics: time_of_day "formiddag"
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_SOLD_OUT
outhour S4-27a der er udsolgt på den røde afgang om
outhour S4-27b Hvilken tid på dagen?
outhour U4-27a [.] eftermiddag.
keyed: eftermiddag
recognised [Hour/0.000000]: eftermiddag
semantics: time_of_day "eftermiddag"
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_SOLD_OUT
outhour S4-28a der er udsolgt på de røde afgange om
outhour S4-28b Hvilken tid på dagen?
outhour U4-28a Hvad så om aftenen?
keyed: hvadsaaomaftenen
recognised [Hour/-70.000000]: om aftenen
semantics: time_of_day "aften"
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S4-29a om mandag den 16. i 1. er der røde afgange fra københavn til ålborg klokken 19 45 og 22 40
outhour S4-29b Vil du have en af disse afgange?
outhour U4-29a Ja tak nitten femogfyrre . [host]
keyed: jataknittenfemogfyrre
recognised [Hour/0.000000]: ja tak nitten fem og fyrre
semantics: number "19" number "5" number "4" choice "1"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S4-30a klokken 19 45
homedate S4-30b Hvilken dato rejses retur?
homedate U4-30a Der må være hjemrejsedato den tyvende i første .
keyed: tyvendeifo8rste
recognised [Date/0.000000]: tyvende i fo8rste
semantics: number "1" number "20"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S4-31a fredag den 20. i 1.
homehour S4-31b Hvilken tid på dagen?
homehour U4-31a [.] eftermiddag.
keyed: eftermiddag
recognised [Hour/0.000000]: eftermiddag
semantics: time_of_day "eftermiddag"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homehour S4-32a om fredag den 20. i 1. er der en rød afgang fra ålborg til københavn klokken 12 20
homehour S4-32b Vil du have denne afgang?
homehour U4-32a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S4-33a Der er nu reserveret 3 billetter til idnumre 1 2 og 3 testJH testRH og testSH fra københavn til ålborg mandag den 16. i 1. klokken 19 45 og retur fredag den 20. i 1. klokken 12 20 Der gælder røde betingelser Dit referencenummer er 50 Den samlede pris er 1 tusind 7 hundred og 65 kroner [key clicks]
deliver S4-33b Billetterne vil ligge til afhentning ved checkinpult nummer 19 i lufthavnen! Billetter skal afhentes senest 20 minutter før afgang!

[« »] Scenario G-2-3-a

Division 5: mid
toptask S4-33c Vil du mere?
toptask U4-33a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Start/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1" choice "1"
Division 6: task
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S4-34a kundenummer 4
customer S4-34b Er det rigtigt?
customer U4-34a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
persons S4-35a Hvor mange personer skal rejse?
persons U4-35a Fire styks.
keyed: firestyks
recognised [Persons/-50.000000]: fire
semantics: number "4"
id1 S4-36a 4 personer Angiv idnummeret på den 1. person
id1 U4-36a Idnummer et .
keyed: idnummeren
recognised [Number/0.000000]: idnummer en
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id2 S4-37a Angiv idnummeret på den 2. person
id2 U4-37a Idnummer fire .
keyed: idnummerfire
recognised [Number/0.000000]: idnummer fire
semantics: number "4"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id3 S4-38a Angiv idnummeret på den 3. person
id3 U4-38a Nummer seks .
keyed: nummerseks
recognised [Number/0.000000]: nummer seks
semantics: number "6"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id4 S4-39a Angiv idnummeret på den 4. person
id4 U4-39a Nummer syv .
keyed: numersyv
recognised [Number/-3.000000]: nummer syv
semantics: number "7"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S4-40a idnumre 1 4 6 og 7 testJH testMH testSS og testJS
from S4-40b Hvor starter rejsen?
from U4-40a Rejsen starter i København . [host]
keyed: rejsenstarteriko8benhavn
recognised [Route/0.000000]: rejsen starter i ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S4-41a fra københavn
to S4-41b Hvor går rejsen hen?
to U4-41a Rejsen går til århus .
keyed: rejsengartila5rhus
recognised [Route/-3.000000]: rejsen ga5r til a5rhus
semantics: to "a5rhus"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S4-42a til århus
return S4-42b Vil du reservere returrejse?
return U4-42a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
discounting S4-43a Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U4-43a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
outdate S4-44a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U4-44a Rejsen starter lørdag den enogtyvende i første .
keyed: rejsenstarterlordagdenenogtyvendeifo8rste
recognised [Date/-133.000000]: lo8rdag den en og tyvende i fo8rste
semantics: number "1" number "1" number "2" day_of_week "lo8rdag"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S4-45a lørdag den 21. i 1.
outhour S4-45b Hvilken tid på dagen?
outhour U4-45a Der skal gerne være udrejse mellem syv og ni om morgenen.
keyed: derskalgernevaereudrejsemelllemsyvogniommorgnenen
recognised [Hour/-403.000000]: om morgenen
semantics: time_of_day "morgen"
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_SOLD_OUT
outhour S4-46a der er udsolgt på de grønne afgange om
outhour S4-46b Hvilken tid på dagen?
outhour U4-46a Er der noget mellem klokken ni og klokken tolv .
keyed: erdernogetmellemklokkenniogklokkentolv
recognised [Hour/-270.000000]: ok klokken tolv
semantics: number "12" choice "1"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S4-47a Der er ingen afgang klokken 12 0 0 de nærmeste andre afgange er klokken 9 20 og 22 30
outhour S4-47b Vil du have en af disse afgange?
outhour U4-47a [..] Ja tak ni tyve .
keyed: jataknityve
recognised [Hour/0.000000]: ja tak ni tyve
semantics: number "9" number "20" choice "1"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S4-48a klokken 9 20
homedate S4-48b Hvilken dato rejses retur?
homedate U4-48a Returrejsen er søndag den toogtyvende i første .
keyed: returrejsenersondagdentoogtyvendeifo8rste
recognised [Date/-123.000000]: nej so8ndag den to og tyvende i fo8rste
semantics: number "1" number "2" number "2" day_of_week "so8ndag" choice "0"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homedate S4-49a søndag den 22. i 1.
homehour S4-49b Hvilken tid på dagen?
homehour U4-49a Gerne mellem tyve tredve og treogtyve .
keyed: gernemellemtyvetrediveogtreogtyve
recognised [Hour/-143.000000]: en fem nul fem tyve tredive minutter i to og tyve
semantics: number "20" number "30"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homehour S4-50a klokken 20 30
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S4-50b Der er nu reserveret 4 billetter til idnumre 1 4 6 og 7 testJH testMH testSS og testJS fra københavn til århus lørdag den 21. i 1. klokken 9 20 og retur søndag den 22. i 1. klokken 20 30 Der gælder grønne betingelser Dit referencenummer er 51 Den samlede pris er 2 tusind 7 hundred og 10 kroner [key clicks]
deliver S4-50c Vil du have billetterne tilsendt eller skal de hentes i lufthavnen?
deliver U4-50a De skal gerne tilsendes.
keyed: deskalgernehentes
recognised [Delivery/-46.000000]: de skal gerne hente den
semantics: delivery "airport"
database [query/DELIVERY]
database [answer/STATUS] DB_OK
deliver S4-51a Billetterne vil ligge til afhentning ved checkinpult nummer 19 i lufthavnen! Billetter skal afhentes senest 20 minutter før afgang!

[« »] Scenario G-2-4-a

Division 7: mid
toptask S4-51b Vil du mere?
toptask U4-51a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Start/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1" choice "1"
Division 8: task
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S4-52a kundenummer 4
customer S4-52b Er det rigtigt?
customer U4-52a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
persons S4-53a Hvor mange personer skal rejse?
persons U4-53a Fire styks.
keyed: firestyks
recognised [Persons/-50.000000]: fire
semantics: number "4"
persons S4-54a 4 personer
id1 S4-54b Angiv idnummeret på den 1. person
id1 U4-54a Nummer et .
keyed: nummeret
recognised [Number/0.000000]: nummer et
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id2 S4-55a Angiv idnummeret på den 2. person
id2 U4-55a Nummer fire .
keyed: nummerfire
recognised [Number/0.000000]: nummer fire
semantics: number "4"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id3 S4-56a Angiv idnummeret på den 3. person
id3 U4-56a Nummer seks .
keyed: nummerseks
recognised [Number/0.000000]: nummer seks
semantics: number "6"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id4 S4-57a Angiv idnummeret på den 4. person
id4 U4-57a Nummer syv .
keyed: numersyv
recognised [Number/-3.000000]: nummer syv
semantics: number "7"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S4-58a idnumre 1 4 6 og 7 testJH testMH testSS og testJS
from S4-58b Hvor starter rejsen?
from U4-58a Rejsen starter i København . [host]
keyed: rejsenstarteriko8benhavn
recognised [Route/0.000000]: rejsen starter i ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S4-59a fra københavn
to S4-59b Hvor går rejsen hen?
to U4-59a Den går til århus .
keyed: dengartila5rhus
recognised [Route/-3.000000]: den ga5r til a5rhus
semantics: to "a5rhus"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S4-60a til århus
return S4-60b Vil du reservere returrejse?
return U4-60a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
discounting S4-61a Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U4-61a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S4-62a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U4-62a Rejsen starter torsdag den seksogtyvende i første .
keyed: rejsenstartertorsdagdenseksogtyvendeifo8rste
recognised [Date/-130.000000]: torsdag den seks og tyvende i fo8rste
semantics: number "1" number "6" number "2" day_of_week "torsdag"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S4-63a torsdag den 26. i 1.
outhour S4-63b Hvilken tid på dagen?
outhour U4-63a Omkring syv tredve .
keyed: omkringsyvtredive
recognised [Hour/-70.000000]: syv tredive
semantics: number "7" number "30"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S4-64a klokken 19 30
homedate S4-64b Hvilken dato rejses retur?
homedate U4-64a torsdag den seksogtyvende i første .
keyed: torsdagdenseksogtyvendeifo8rste
recognised [Date/0.000000]: torsdag den seks og tyvende i fo8rste
semantics: number "1" number "6" number "2" day_of_week "torsdag"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homedate S4-65a torsdag den 26. i 1.
homehour S4-65b Hvilken tid på dagen?
homehour U4-65a [..] Sytten tyve .
keyed: syttentyve
recognised [Hour/0.000000]: sytten tyve
semantics: number "17" number "20"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OUT_BEFORE_HOME
homehour S4-66a Hjemrejsen må ikke ligge før udrejsen!
homehour S4-66b Hvilken tid på dagen?
homehour U4-66a Enogtyve .
keyed: enogtyve
recognised [Hour/0.000000]: en og tyve
semantics:
homehour S4-67a undskyld
homehour S4-67b Jeg forstod ikke!
homehour U4-67a Klokken ni .
keyed: klokkenni
recognised [Hour/0.000000]: klokken ni
semantics: number "9"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OUT_BEFORE_HOME
homehour S4-68a Hjemrejsen må ikke ligge før udrejsen!
homehour S4-68b Hvilken tid på dagen?
homehour U4-68a Enogtyve nul nul .
keyed: enogtyvenulnul
recognised [Hour/0.000000]: en og tyve nul nul
semantics: number "1" number "2"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
homehour S4-69a Der er ingen afgang klokken 21 0 0 de nærmeste andre afgange er klokken 19 30 og 22 30
homehour S4-69b Vil du have en af disse afgange?
homehour U4-69a Ja tak toogtyve tredve .
keyed: jataktoogtyvetredive
recognised [Hour/0.000000]: ja tak to og tyve tredive
semantics: number "2" number "2" number "30" choice "1"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homehour S4-70a klokken 22 30
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S4-70b Der er nu reserveret 4 billetter til idnumre 1 4 6 og 7 testJH testMH testSS og testJS fra københavn til århus torsdag den 26. i 1. klokken 19 30 og retur torsdag den 26. i 1. klokken 22 30 Dit referencenummer er 52 Den samlede pris er 4 tusind 7 hundred og 60 kroner [key clicks]
deliver S4-70c Vil du have billetterne tilsendt eller skal de hentes i lufthavnen?
deliver U4-70a Tilsendt tak.
keyed: tilsendttak
recognised [Delivery/-23.000000]: tilsendt
semantics: delivery "post"
database [query/DELIVERY]
database [answer/STATUS] DB_OK
deliver S4-71a Billetterne bliver tilsendt cirka en uge før afrejsen!
Division 9: post
toptask S4-71b Vil du mere?
toptask U4-71a Nej tak.
keyed: nejtak
recognised [Start/0.000000]: nej tak
semantics: choice "0" choice "0"
toptask S4-72a Farvel!
toptask U4-72a Farvel!

[TEI-file | Explanation ]

NISLab NISLab, University of Southern Denmark, Odense
comments to: laila@nis.sdu.dk
© 1995 CCS - generated 1995-11-28, footer revised 2003-07-13