[ TEI-file | Explanation ]

Transcription of subject 11

1995-Feb-09-13:00:49

[« »] Scenario T-5-1-a (A)

Division 1: pre
toptask S11-1a Goddag! Dette er danluft reservationsservice for indenrigsfly!
knows S11-1b Kender du dette system?
knows U11-1a Nej [..] det gør jeg ikke.
keyed: nej
recognised [Start/0.000000]: nej
semantics: choice "0" choice "0"
knows S11-2a Systemet kan informere om priser tider og rejsebetingelse, samt reservere billetter til indenrigsfly i Danmark! Du bruger det ved at besvare systemets spørgsmål Desuden kan du bruge de to specielle kommandoer gentag! og ret! for at få gentaget eller rettet den seneste oplysning!! systemet forstår dig kun når spørgsmål f besvares kort og et ad gangen [key clicks]
customer S11-2b Oplys venligst kundenummer!
Division 2: task
customer U11-2a [..] Kundenummeret det er fire [..2] og [.] nej det er fire . [..4] Jeg gentager kundenummeret er fire .
keyed: kundenumeretdeterfireognejdeterfire
recognised [Number/-144.000000]: kundenummeret er fire og et idnummer fire
semantics: number "4"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-3a kundenummer 4
persons S11-3b Hvor mange personer skal rejse?
persons U11-3a Tre personer.
keyed: trepersoner
recognised [Persons/0.000000]: tre personer
semantics: number "3"
persons S11-4a 3 personer
id1 S11-4b Angiv idnummeret på den 1. person
id1 U11-4a Den første person har idnummer fire .
keyed: denfo8rstepersonharidnummerfire
recognised [Number/-100.000000]: person har idnummer fire
semantics: number "4"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id2 S11-5a Angiv idnummeret på den 2. person
id2 U11-5a Den anden person har idnummer et.
keyed: denandenpersonhanharidnummeren
recognised [Number/-102.000000]: hendes person har hans idnummer en
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id3 S11-6a Angiv idnummeret på den 3. person
id3 U11-6a Den tredje person har idnummer to .
keyed: dentredjepersonharidnummerto
recognised [Number/-72.000000]: det er hendes person har idnummer to
semantics: number "2"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S11-7a idnumre 4 1 og 2 testMH testJH og testRH
from S11-7b Hvor starter rejsen?
from U11-7a Den starter i København .
keyed: denstarteriko8benhavn
recognised [Route/0.000000]: den starter i ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S11-8a fra københavn
to S11-8b Hvor går rejsen hen?
to U11-8a [...] Lige et øjeblik. Den går til ålborg . [..7] Jeg gentager den går til ålborg .
keyed: lisgeetojeblikdengartila5lborg
recognised [Route/-136.000000]: ok den ga5r til a5lborg
semantics: to "a5lborg" choice "1"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S11-9a til ålborg
return S11-9b Vil du reservere returrejse?
return U11-9a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
discounting S11-10a Der er mulighed for rød rabat på visse hverdagsafgange og grøn rabat i weekenden ved rød rabat kan hjemrejse tidligst ske efter to nætter [key clicks]
discounting S11-10b Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U11-10a Ja jeg vil gerne have rabatformer. Jeg vil gerne af sted fredag . [..10] Jeg vil gerne udnytte rabatformerne.
keyed: jajegvilgernahaverabatformerjagvilgerneafstedfredag
recognised [Yesno/-466.000000]: ja det vil vi gerne
semantics: choice "1"
outdate S11-11a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-11a Den starter fredag [.] den tiende [.] februar . [..7] Rejsen starter fredag en tiende februar .
keyed: denstarterfredagdentiendefebruar
recognised [Date/-100.000000]: fredag den tiende februar
semantics: number "2" number "10" day_of_week "fredag"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-12a fredag den 10. i 2.
outhour S11-12b Hvilken tid på dagen?
outhour U11-12a Gerne med fly klokken syv tredve .
keyed: gernemedflyklokkensyvtredive
recognised [Hour/-110.000000]: klokken syv tredive
semantics: number "7" number "30"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-13a Der er ingen afgang klokken 7 30 den nærmeste anden røde afgang er klokken 19 45
outhour S11-13b Vil du have denne afgang?
outhour U11-13a Nej så vil jeg gerne have [h] [..] almindelig afgang klokken syv tredve . [host]
keyed: nejsaviljeggernehavealmindeligafgangklokkensyvtredive
recognised [Hour/-360.000000]: klokken syv tredive
semantics: number "7" number "30"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-14a Der er ingen afgang klokken 7 30 den nærmeste anden røde afgang er klokken 19 45
outhour S11-14b Vil du have denne afgang?
outhour U11-14a Nej tak jeg vil gerne have en almindelig afgang klokken syv tredve fredag .
keyed: nejtakjegvilgernehaveenalmiundeligafgnagklokkensyvtredivefredag
recognised [Hour/-450.000000]: na6 klokken syv tredive
semantics: number "7" number "30" choice "0"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-15a Der er ingen afgang klokken 7 30 den nærmeste anden røde afgang er klokken 19 45
outhour S11-15b Vil du have denne afgang?
meta-correct U11-15a [..3] Jeg vil gerne rette. Jeg vil gerne [..] have en almindelig afgang [.] et morgenfly klokken syv tredve .
keyed: jegvilgernenrette
recognised [Yesno/-119.000000]: det vil vi gerne
semantics: choice "1"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homedate S11-16a Hvilken dato rejses retur?
homedate U11-16a Samme dag.
keyed: sammedag
recognised [Date/0.000000]: samme dag
semantics: day_of_week "sameday"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_MIN_TIME
homedate S11-17a Hjemrejsen skal ske tidligst efter to nætter og senest inden en måned efter udrejsen! ved rød rabat
homedate S11-17b Hvilken dato rejses retur?
discounting U11-17a Jeg ønsker ikke rød rabat. Jeg ønsker en returbillet fredag den tiende i anden .
keyed: jegonskerikkerodrabatjegonskerenreturbilletfredagdentiendeianden
recognised [Date/-430.000000]: fredag den tiende i anden
semantics: number "2" number "10" day_of_week "fredag"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_MIN_TIME
homedate S11-18a Hjemrejsen skal ske tidligst efter to nætter og senest inden en måned efter udrejsen! ved rød rabat
homedate S11-18b Hvilken dato rejses retur?
discounting U11-18a [..12] Jeg ønsker ikke rød rabat. [..5] Jeg gentager jeg ønsker ikke rød rabat.
keyed: jegonskerikkerodrabat
recognised [Date/-196.000000]: ja i nat
semantics: day_of_week "tomorrow" choice "1"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_MIN_TIME
homedate S11-19a Hjemrejsen skal ske tidligst efter to nætter og senest inden en måned efter udrejsen! ved rød rabat
homedate S11-19b Hvilken dato rejses retur?
meta-correct U11-19a Jeg retter. Jeg ønsker ikke rød rabat.
keyed: jegretter
recognised [Command/-53.000000]: ret
semantics: action "correct"
outhour S11-20a Udrejse! klokken 19 45
outhour S11-20b Er det rigtigt?
meta-correct U11-20a Nej [.] jeg vil gerne rette.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outhour S11-21a Hvilken tid på dagen?
outhour U11-21a [..3] Jeg ønsker at rejse [.] om morgenen klokken syv tredve og rejse retur hjem igen klokken nitten .
keyed: jegonskeratrejseommorgneneklokkensyvtrediveogrejsejhjemigenklokkennitten
recognised [Hour/-550.000000]: klokken syv tredive
semantics: number "7" number "30"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-22a Der er ingen afgang klokken 7 30 den nærmeste anden røde afgang er klokken 19 45
outhour S11-22b Vil du have denne afgang?
outhour U11-22a [...] Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outhour S11-23a Hvilken tid på dagen?
outhour U11-23a [..4] Klokken syv tredve er almindelig afgang.
keyed: klokkensyvtrediveerenalmiudneligafgange
recognised [Hour/-213.000000]: klokken syv tredive
semantics: number "7" number "30"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-24a Der er ingen afgang klokken 7 30 den nærmeste anden røde afgang er klokken 19 45
outhour S11-24b Vil du have denne afgang?
outhour U11-24a Nej tak jeg siger tak for denne gang. [..2] Farvel.
keyed: nejtakjegsigertakfordenngang
recognised [Hour/-209.000000]: nej tak fjorten
semantics: choice "0"
outhour S11-25a Hvilken tid på dagen?
keyed: hjaelp
recognised [Command/-20.000000]: hja6lp
semantics: action "help"
knows S11-25b Kender du dette system?
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"

[« »] Scenario T-5-1-a (B)

Division 3: pre
toptask S11-25c Goddag! Dette er danluft reservationsservice for indenrigsfly!
knows S11-25d Kender du dette system?
knows U11-25a Ja.
keyed: ja
recognised [Start/0.000000]: ja
semantics: choice "1" choice "1"
Division 4: task
customer S11-26a Oplys venligst kundenummer!
customer U11-26a Kundenummer er fire .
keyed: kundenummererfire
recognised [Number/0.000000]: kundenummer er fire
semantics: number "4"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-27a kundenummer 4
persons S11-27b Hvor mange personer skal rejse?
persons U11-27a Tre personer.
keyed: trepesoner
recognised [Persons/-3.000000]: tre personer
semantics: number "3"
persons S11-28a 3 personer
id1 S11-28b Angiv idnummeret på den 1. person
id1 U11-28a Nummer fire .
keyed: nummerfire
recognised [Number/0.000000]: nummer fire
semantics: number "4"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id2 S11-29a Angiv idnummeret på den 2. person
id2 U11-29a Nummer et .
keyed: nummeren
recognised [Number/0.000000]: nummer en
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id3 S11-30a Angiv idnummeret på den 3. person
id3 U11-30a Nummer to .
keyed: nummerto
recognised [Number/0.000000]: nummer to
semantics: number "2"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S11-31a idnumre 4 1 og 2 testMH testJH og testRH
from S11-31b Hvor starter rejsen?
from U11-31a I København .
keyed: iko8benhavn
recognised [Route/0.000000]: i ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S11-32a fra københavn
to S11-32b Hvor går rejsen hen?
to U11-32a Til ålborg .
keyed: tila5lborg
recognised [Route/0.000000]: til a5lborg
semantics: to "a5lborg"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S11-33a til ålborg
return S11-33b Vil du reservere returrejse?
return U11-33a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
discounting S11-34a Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U11-34a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S11-35a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-35a fredag den tiende februar .
keyed: fredagdentiendefebruar
recognised [Date/0.000000]: fredag den tiende februar
semantics: number "2" number "10" day_of_week "fredag"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-36a fredag den 10. i 2.
keyed: fredagdentiendefebruar
recognised [Date/0.000000]: fredag den tiende februar
semantics: number "2" number "10" day_of_week "fredag"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
(overlap) Ja.
outhour S11-36c Hvilken tid på dagen?
outhour U11-36a [.] Klokken syv tredve . [host]
keyed: klokkensyvtredive
recognised [Hour/0.000000]: klokken syv tredive
semantics: number "7" number "30"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S11-37a klokken 7 30
homedate S11-37b Hvilken dato rejses retur?
homedate U11-37a fredag den tiende [.] februar .
keyed: fredagdentiendefebruar
recognised [Date/0.000000]: fredag den tiende februar
semantics: number "2" number "10" day_of_week "fredag"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homedate S11-38a fredag den 10. i 2.
homehour S11-38b Hvilken tid på dagen?
homehour U11-38a Klokken nitten .
keyed: klokkennitten
recognised [Hour/0.000000]: klokken nitten
semantics: number "19"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homehour S11-39a klokken 19 0 0
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S11-39b Der er nu reserveret 3 billetter til idnumre 4 1 og 2 testMH testJH og testRH fra københavn til ålborg fredag den 10. i 2. klokken 7 30 og retur fredag den 10. i 2. klokken 19 0 0 Dit referencenummer er 49 Den samlede pris er 3 tusind 5 hundred og 25 kroner [key clicks] Billetterne vil ligge til afhentning ved checkinpult nummer 19 i lufthavnen!
deliver S11-39c Billetter skal afhentes senest 20 minutter før afgang!
Division 5: post
toptask S11-39d Vil du mere?
toptask U11-39a Nej tak.
keyed: nejtak
recognised [Start/0.000000]: nej tak
semantics: choice "0" choice "0"
toptask S11-40a Farvel!
toptask U11-40a Farvel.

[« »] Scenario T-5-2-a

Division 6: pre
toptask S11-41a Goddag! Dette er danluft reservationsservice for indenrigsfly!
knows S11-41b Kender du dette system?
knows U11-41a Ja.
keyed: ja
recognised [Start/0.000000]: ja
semantics: choice "1" choice "1"
Division 7: task
customer S11-42a Oplys venligst kundenummer!
customer U11-42a Kundenummer er nummer fire .
keyed: kundenummerernummerfire
recognised [Number/0.000000]: kundenummer er nummer fire
semantics: number "4"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-43a kundenummer 4
persons S11-43b Hvor mange personer skal rejse?
persons U11-43a Tre personer.
keyed: trepersoner
recognised [Persons/0.000000]: tre personer
semantics: number "3"
persons S11-44a 3 personer
id1 S11-44b Angiv idnummeret på den 1. person
id1 U11-44a Nummer et .
keyed: nummeren
recognised [Number/0.000000]: nummer en
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id2 S11-45a Angiv idnummeret på den 2. person
id2 U11-45a Nummer fire .
keyed: nummerfire
recognised [Number/0.000000]: nummer fire
semantics: number "4"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
id3 S11-46a Angiv idnummeret på den 3. person
id3 U11-46a Nummer tre .
keyed: nummertre
recognised [Number/0.000000]: nummer tre
semantics: number "3"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S11-47a idnumre 1 4 og 3 testJH testMH og testSH
from S11-47b Hvor starter rejsen?
from U11-47a Fra Hellerup.
keyed: frahellerup
recognised [Route/-89.000000]: ja til karup
semantics: to "karup" choice "1"
to S11-48a til karup
from S11-48b Hvor starter rejsen?
from U11-48a [..2] Den starter i Hellerup.
keyed: denstarterihellerup
recognised [Route/-89.000000]: den starter i beldringe
semantics: from "beldringe"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_NO_ROUTE
from S11-49a Der er ingen rute fra ålborg til karup
from S11-49b Hvor starter rejsen?
from U11-49a Rejsen starter i København .
keyed: rejsenstarteriko8benhavn
recognised [Route/0.000000]: rejsen starter i ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
from S11-50a fra københavn
to S11-50b Rejsen går til til karup
to S11-50c Er det rigtigt?
to U11-50a Nej. [..] Ret.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
to S11-51a Hvor går rejsen hen?
to U11-51a esbjerg .
keyed: esbjerg
recognised [Route/0.000000]: esbjerg
semantics: airport "esbjerg"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S11-52a til esbjerg
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
from S11-52b Rejsen starter i københavn
from S11-52c Er det rigtigt?
from U11-52a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
return S11-53a Vil du reservere returrejse?
return U11-53a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
discounting S11-54a Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U11-54a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S11-55a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-55a Lørdag den attende [.] i anden .
keyed: lordagdenattendeianden
recognised [Date/-3.000000]: lo8rdag den attende i anden
semantics: number "2" number "18" day_of_week "lo8rdag"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-56a lørdag den 18. i 2.
outhour S11-56b Hvilken tid på dagen?
outhour U11-56a Klokken elve femten .
keyed: klokkenellevefemten
recognised [Hour/0.000000]: klokken elleve femten
semantics: number "11" number "15"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S11-57a klokken 11 15
homedate S11-57b Hvilken dato rejses retur?
homedate U11-57a Den nittende i anden .
keyed: dennittendeianden
recognised [Date/0.000000]: den nittende i anden
semantics: number "2" number "19"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homedate S11-58a søndag den 19. i 2.
homehour S11-58b Hvilken tid på dagen?
homehour U11-58a Klokken atten tredve .
keyed: klokkenattentredive
recognised [Hour/0.000000]: klokken atten tredive
semantics: number "18" number "30"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homehour S11-59a klokken 18 30
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S11-59b Der er nu reserveret 3 billetter til idnumre 1 4 og 3 testJH testMH og testSH fra københavn til esbjerg lørdag den 18. i 2. klokken 11 15 og retur søndag den 19. i 2. klokken 18 30 Dit referencenummer er 50 Den samlede pris er 4 tusind 2 hundred og 30 kroner [key clicks]
deliver S11-59c Vil du have billetterne tilsendt eller skal de hentes i lufthavnen?
deliver U11-59a Tilsendt.
keyed: tilsendt
recognised [Delivery/0.000000]: tilsendt
semantics: delivery "post"
database [query/DELIVERY]
database [answer/STATUS] DB_OK
deliver S11-60a Billetterne bliver tilsendt cirka en uge før afrejsen!
Division 8: post
toptask S11-60b Vil du mere?
toptask U11-60a Nej tak.
keyed: nejtak
recognised [Start/0.000000]: nej tak
semantics: choice "0" choice "0"
toptask S11-61a Farvel!
toptask U11-61a Farvel.

[« »] Scenario T-5-3-a (A)

Division 9: pre
toptask S11-62a Goddag! Dette er danluft reservationsservice for indenrigsfly!
knows S11-62b Kender du dette system?
knows U11-62a Ja.
keyed: ja
recognised [Start/0.000000]: ja
semantics: choice "1" choice "1"
Division 10: task
customer S11-63a Oplys venligst kundenummer!
customer U11-63a Kundenummer er nummer to .
keyed: kundenummereternummerto
recognised [Number/0.000000]: kundenummeret er nummer to
semantics: number "2"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-64a kundenummer 2
persons S11-64b Hvor mange personer skal rejse?
persons U11-64a En person.
keyed: enperson
recognised [Persons/0.000000]: en person
semantics: number "1"
persons S11-65a 1 person
id1 S11-65b Angiv idnummeret på personen!
id1 U11-65a Nummer et .
keyed: nummeren
recognised [Number/0.000000]: nummer en
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S11-66a idnummer 1 CP
from S11-66b Hvor starter rejsen?
from U11-66a Fra København .
keyed: frako8benhavn
recognised [Route/0.000000]: fra ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S11-67a fra københavn
to S11-67b Hvor går rejsen hen?
to U11-67a [..3] Til vojens .
keyed: tilvojens
recognised [Route/0.000000]: til vojens
semantics: to "vojens"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S11-68a til vojens
return S11-68b Vil du reservere returrejse?
return U11-68a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
discounting S11-69a Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U11-69a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S11-70a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-70a Den elvte i anden . [host]
keyed: denellevteianden
recognised [Date/0.000000]: den ellevte i anden
semantics: number "2" number "11"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-71a lørdag den 11. i 2.
outhour S11-71b Hvilken tid på dagen?
outhour U11-71a [...] Han skal af sted klokken ti femogfyrre .
keyed: hanksalafstedklokkentifemogfyrre
recognised [Hour/-130.000000]: klokken ti fem og fyrre
semantics: number "10" number "5" number "4"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-72a Der er ingen afgang klokken 10 45 den nærmeste anden afgang er klokken 17 0 0
outhour S11-72b Vil du have denne afgang?
outhour U11-72a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outhour S11-73a Hvilken tid på dagen?
outhour U11-73a Klokken ni .
keyed: klokkenni
recognised [Hour/0.000000]: klokken ni
semantics: number "9"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-74a Der er ingen afgang klokken 9 0 0 den nærmeste anden afgang er klokken 17 0 0
outhour S11-74b Vil du have denne afgang?
outhour U11-74a [.] Nej. [hm] Ret.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outhour S11-75a Hvilken tid på dagen?
outhour U11-75a Fra København klokken [.] otte om morgenen.
keyed: frako8benhavnklokkenotteommorgnene
recognised [Hour/-225.000000]: klokken otte fem og tyve
semantics: number "8" number "5" number "2"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-76a Der er ingen afgang klokken 8 25 den nærmeste anden afgang er klokken 17 0 0
outhour S11-76b Vil du have denne afgang?
outhour U11-76a [.] Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outhour S11-77a Hvilken tid på dagen?
outhour U11-77a [..15] Klokken syv .
keyed: klokkensyv
recognised [Hour/0.000000]: klokken syv
semantics: number "7"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-78a Der er ingen afgang klokken 7 0 0 den nærmeste anden afgang er klokken 17 0 0
outhour S11-78b Vil du have denne afgang?
toptask U11-78a Oh shit.
keyed: klokkensyv
recognised [Hour/0.000000]: klokken syv
semantics: number "7"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
toptask S11-79a Farvel!
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"

[« »] Scenario T-5-3-a (B)

Division 9: pre
toptask S11-79b Goddag! Dette er danluft reservationsservice for indenrigsfly!
knows S11-79c Kender du dette system?
knows U11-79a Ja.
keyed: ja
recognised [Start/0.000000]: ja
semantics: choice "1" choice "1"
Division 9: task
customer S11-80a Oplys venligst kundenummer!
customer U11-80a Nummer to .
keyed: nummerto
recognised [Number/0.000000]: nummer to
semantics: number "2"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-81a kundenummer 2
persons S11-81b Hvor mange personer skal rejse?
persons U11-81a En .
keyed: en
recognised [Persons/0.000000]: en
semantics: number "1"
persons S11-82a 1 person
id1 S11-82b Angiv idnummeret på personen!
id1 U11-82a Nummer et .
keyed: nummeren
recognised [Number/0.000000]: nummer en
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S11-83a idnummer 1 CP
from S11-83b Hvor starter rejsen?
from U11-83a København .
keyed: ko8benhavn
recognised [Route/0.000000]: ko8benhavn
semantics: airport "ko8benhavn"
from S11-84a fra københavn
to S11-84b Hvor går rejsen hen?
to U11-84a Til vojens .
keyed: tilvojens
recognised [Route/0.000000]: til vojens
semantics: to "vojens"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S11-85a til vojens
return S11-85b Vil du reservere returrejse?
return U11-85a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
discounting S11-86a Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U11-86a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S11-87a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-87a Den elvte i anden .
keyed: denellevteianden
recognised [Date/0.000000]: den ellevte i anden
semantics: number "2" number "11"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-88a lørdag den 11. i 2.
outhour S11-88b Hvilken tid på dagen?
outhour U11-88a Klokken ti femogfyrre .
keyed: klokkentifemogfyrre
recognised [Hour/0.000000]: klokken ti fem og fyrre
semantics: number "10" number "5" number "4"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-89a Der er ingen afgang klokken 10 45 den nærmeste anden afgang er klokken 17 0 0
outhour S11-89b Vil du have denne afgang?
outhour U11-89a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outhour S11-90a Hvilken tid på dagen?
outdate U11-90a [..3] Jeg ønsker afgang fredag den tiende i anden .
keyed: jegonskerafgangfredagdentiendeianden
recognised [Hour/-315.000000]: ja en og fyrre
semantics: choice "1"
outhour S11-91a undskyld
outhour S11-91b Hvilken tid på dagen?
meta-correct U11-91a Ret. [...] Afgang.
keyed: ret
recognised [Command/0.000000]: ret
semantics: action "correct"
outdate S11-92a Rejsen starter lørdag den 11. i 2.
outdate S11-92b Er det rigtigt?
outdate U11-92a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S11-93a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-93a Den tiende i anden . [host]
keyed: dentiendeianden
recognised [Date/0.000000]: den tiende i anden
semantics: number "2" number "10"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-94a fredag den 10. i 2.
outhour U11-94a Klokken tyve . [..14] Gentag.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
toptask S11-95a Goddag! Dette er danluft reservationsservice for indenrigsfly!
knows S11-95b Kender du dette system?
knows U11-95a Ja.
keyed: ja
recognised [Start/0.000000]: ja
semantics: choice "1" choice "1"
customer S11-96a Oplys venligst kundenummer!
customer U11-96a To .
keyed: to
recognised [Number/0.000000]: to
semantics: number "2"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-97a kundenummer 2
persons S11-97b Hvor mange personer skal rejse?
persons U11-97a En .
keyed: en
recognised [Persons/0.000000]: en
semantics: number "1"
persons S11-98a 1 person
id1 S11-98b Angiv idnummeret på personen!
id1 U11-98a Et .
keyed: en
recognised [Number/0.000000]: en
semantics: number "1"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S11-99a idnummer 1 CP
from S11-99b Hvor starter rejsen?
from U11-99a Fra København .
keyed: frako8benhavn
recognised [Route/0.000000]: fra ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S11-100a fra københavn
to S11-100b Hvor går rejsen hen?
to U11-100a Til vojens .
keyed: tilvojens
recognised [Route/0.000000]: til vojens
semantics: to "vojens"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S11-101a til vojens
return S11-101b Vil du reservere returrejse?
return U11-101a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
discounting S11-102a Er du specielt! interesseret i at udnytte rabatformer?
discounting U11-102a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S11-103a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-103a Den elvte i anden .
keyed: denellevteianden
recognised [Date/0.000000]: den ellevte i anden
semantics: number "2" number "11"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-104a lørdag den 11. i 2.
outhour S11-104b Hvilken tid på dagen?
outhour U11-104a Klokken ti femogfyrre .
keyed: klokkentifemogfyrre
recognised [Hour/0.000000]: klokken ti fem og fyrre
semantics: number "10" number "5" number "4"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-105a Der er ingen afgang klokken 10 45 den nærmeste anden afgang er klokken 17 0 0
outhour S11-105b Vil du have denne afgang?
outhour U11-105a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homedate S11-106a Hvilken dato rejses retur?
homedate U11-106a Den tolvte i anden .
keyed: dentolvteianden
recognised [Date/0.000000]: den tolvte i anden
semantics: number "2" number "12"
database [query/PERIOD]
database [answer/PERIOD] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
homedate S11-107a søndag den 12. i 2.
homehour S11-107b Hvilken tid på dagen?
homehour U11-107a Klokken atten tredve .
keyed: klokkenattentredive
recognised [Hour/0.000000]: klokken atten tredive
semantics: number "18" number "30"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
homehour S11-108a Der er ingen afgang klokken 18 30 den nærmeste anden afgang er klokken 18 0 0
homehour S11-108b Vil du have denne afgang?
homehour U11-108a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
database [query/HOUR_INTERVAL]
database [answer/STATUS] DB_OK
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S11-109a Der er nu reserveret 1 billet til idnummer 1 CP fra københavn til vojens lørdag den 11. i 2. klokken 17 0 0 og retur søndag den 12. i 2. klokken 18 0 0 Dit referencenummer er 49 Den samlede pris er 1 tusind 3 hundred og 60 kroner [key clicks]
deliver S11-109b Billetten vil ligge til afhentning ved checkinpult nummer 19 i lufthavnen! Billetter skal afhentes senest 20 minutter før afgang!
Division 11: post
toptask S11-109c Vil du mere?
toptask U11-109a Nej tak.
keyed: nejtak
recognised [Start/0.000000]: nej tak
semantics: choice "0" choice "0"
toptask S11-110a Farvel!
toptask U11-110a Farvel.

[»] Scenario T-5-4-a (A)

Division 12: pre
toptask S11-111a Goddag! Dette er danluft reservationsservice for indenrigsfly!
knows S11-111b Kender du dette system?
knows U11-111a Ja.
keyed: ja
recognised [Start/0.000000]: ja
semantics: choice "1" choice "1"
Division 13: task
customer S11-112a Oplys venligst kundenummer!
customer U11-112a Fire . [..] Nej undsk ret. [.] Ret
keyed: fire
recognised [Number/0.000000]: fire
semantics: number "4"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-113a kundenummer 4
persons S11-113b Hvor mange personer skal rejse?
meta-correct U11-113a [..3] [h] Ret.
keyed: ret
recognised [Command/0.000000]: ret
semantics: action "correct"
customer S11-114a kundenummer 4
customer S11-114b Er det rigtigt?
customer U11-114a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
customer S11-115a Oplys venligst kundenummer!
customer U11-115a To .
keyed: to
recognised [Number/0.000000]: to
semantics: number "2"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-116a kundenummer 2
(overlap) Ja.
keyed: to
recognised [Number/0.000000]: to
semantics: number "2"
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
persons S11-116b Hvor mange personer skal rejse?
persons U11-116a En .
keyed: en
recognised [Persons/0.000000]: en
semantics: number "1"
persons S11-117a 1 person
id1 S11-117b Angiv idnummeret på personen!
id1 U11-117a Fire .
keyed: fire
recognised [Number/0.000000]: fire
semantics: number "4"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S11-118a idnummer 4 LC
from S11-118b Hvor starter rejsen?
from U11-118a Fra København .
keyed: frako8benhavn
recognised [Route/0.000000]: fra ko8benhavn
semantics: from "ko8benhavn"
from S11-119a fra københavn
to S11-119b Hvor går rejsen hen?
to U11-119a karup .
keyed: karup
recognised [Route/0.000000]: karup
semantics: airport "karup"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S11-120a til karup
return S11-120b Vil du reservere returrejse?
return U11-120a [..2] Nej tak.
keyed: nejtak
recognised [Yesno/0.000000]: nej tak
semantics: choice "0"
outdate S11-121a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-121a [...] Den enogtyvende februar .
keyed: denenogtyvendefebruar
recognised [Date/0.000000]: den en og tyvende februar
semantics: number "2" number "1" number "2"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-122a tirsdag den 21. i 2.
outhour S11-122b Hvilken tid på dagen?
outhour U11-122a Klokken syv femogfyrre .
keyed: klokensyvfemogfyrre
recognised [Hour/-3.000000]: klokken syv fem og fyrre
semantics: number "7" number "5" number "4"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-123a Der er ingen afgang klokken 7 45 de nærmeste andre afgange er klokken 7 30 og 9 10
outhour S11-123b Vil du have en af disse afgange?
outhour U11-123a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
outhour S11-124a Hvilken?
outhour U11-124a Syv tredve .
keyed: syvtredive
recognised [Hour/0.000000]: syv tredive
semantics: number "7" number "30"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S11-125a klokken 7 30
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S11-125b Der er nu reserveret 1 billet til idnummer 4 LC fra københavn til karup tirsdag den 21. i 2. klokken 7 30 Dit referencenummer er 50 Den samlede pris er 6 hundred og 80 kroner [key clicks]
deliver S11-125c Vil du have billetten tilsendt eller skal den hentes i lufthavnen?
deliver U11-125a Tilsendt.
keyed: tilsendt
recognised [Delivery/0.000000]: tilsendt
semantics: delivery "post"
database [query/DELIVERY]
database [answer/STATUS] DB_OK
deliver S11-126a Billetten bliver tilsendt cirka en uge før afrejsen!

[« »] Scenario T-5-4-a (B)

Division 14: mid
toptask S11-126b Vil du mere?
toptask U11-126a Ja.
keyed: ja
recognised [Start/0.000000]: ja
semantics: choice "1" choice "1"
Division 15: task
database [query/CUSTOMER]
database [answer/STATUS] DB_OK
customer S11-127a kundenummer 2
customer S11-127b Er det rigtigt?
customer U11-127a Ja.
keyed: ja
recognised [Yesno/0.000000]: ja
semantics: choice "1"
persons S11-128a Hvor mange personer skal rejse?
persons U11-128a En .
keyed: en
recognised [Persons/0.000000]: en
semantics: number "1"
persons S11-129a 1 person
(overlap) Ja.
keyed: en
recognised [Persons/0.000000]: en
semantics: number "1"
id1 S11-129b Angiv idnummeret på personen!
id1 U11-129a Fire .
keyed: fire
recognised [Number/0.000000]: fire
semantics: number "4"
database [query/PERSON]
database [answer/PERSON] DB_OK
ids S11-130a idnummer 4 LC
from S11-130b Hvor starter rejsen?
from U11-130a Fra esbjerg .
keyed: fraesbjerg
recognised [Route/0.000000]: fra esbjerg
semantics: from "esbjerg"
from S11-131a fra esbjerg
to S11-131b Hvor går rejsen hen?
to U11-131a Til København .
keyed: tilko8benhavn
recognised [Route/0.000000]: til ko8benhavn
semantics: to "ko8benhavn"
database [query/ROUTE]
database [answer/STATUS] DB_OK
to S11-132a til københavn
return S11-132b Vil du reservere returrejse?
return U11-132a Nej.
keyed: nej
recognised [Yesno/0.000000]: nej
semantics: choice "0"
outdate S11-133a Hvilken dato starter rejsen?
outdate U11-133a Den toogtyvende i anden .
keyed: dentoogtyvendeianden
recognised [Date/0.000000]: den to og tyvende i anden
semantics: number "2" number "2" number "2"
database [query/DAY]
database [answer/DAY] DB_OK
database [query/TIMEOFDAY]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outdate S11-134a onsdag den 22. i 2.
outhour S11-134b Hvilken tid på dagen?
outhour U11-134a Klokken atten .
keyed: klokkenatten
recognised [Hour/0.000000]: klokken atten
semantics: number "18"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_NONE
outhour S11-135a Der er ingen afgang klokken 18 0 0 de nærmeste andre afgange er klokken 15 45 og 18 10
outhour S11-135b Vil du have en af disse afgange?
outhour U11-135a Ja tak.
keyed: jatak
recognised [Yesno/0.000000]: ja tak
semantics: choice "1"
outhour S11-136a Hvilken?
outhour U11-136a Klokken atten ti .
keyed: klokkenattenti
recognised [Hour/0.000000]: klokken atten ti
semantics: number "18" number "10"
database [query/HOUR]
database [answer/DEPARTURES] DB_OK
outhour S11-137a klokken 18 10
database [query/RESERVE]
database [answer/RESERVATION] DB_OK
reservation S11-137b Der er nu reserveret 1 billet til idnummer 4 LC fra esbjerg til københavn onsdag den 22. i 2. klokken 18 10 Dit referencenummer er 51 Den samlede pris er 7 hundred og 5 kroner [key clicks]
deliver S11-137c Vil du have billetten tilsendt eller skal den hentes i lufthavnen?
deliver U11-137a Tilsendt tak.
keyed: tilsendttak
recognised [Delivery/-23.000000]: tilsendt
semantics: delivery "post"
database [query/DELIVERY]
database [answer/STATUS] DB_OK
deliver S11-138a Billetten bliver tilsendt cirka en uge før afrejsen!
Division 16: post
toptask S11-138b Vil du mere?
toptask U11-138a Nej tak.
keyed: nejtak
recognised [Start/0.000000]: nej tak
semantics: choice "0" choice "0"
toptask S11-139a Farvel!
toptask U11-139a Farvel.

[TEI-file | Explanation ]

NISLab NISLab, University of Southern Denmark, Odense
comments to: laila@nis.sdu.dk
© 1995 CCS - generated 1995-11-28, footer revised 2003-07-13